Czym zajmuje się geriatria?

Czym zajmuje się geriatria?

27 kwietnia 2020 1 przez Marta

Zdrowy człowiek rzadko myśli o chorobach, które mogą go trapić w wieku podeszłym, jednak wiek nieubłaganie prze naprzód. Gertiatria zajmuje się chorobami, które najczęściej są skutkiem podeszłego wieku, jednak to nie jest jej jedyne zadanie. Czym jeszcze zajmuje się gertiatria?

Definicja

Ta dziedzina medycyny jest dziedziną interdyscyplinarną, która zajmuje się nie tylko chorobami wieku podeszłego, ale również profilaktyką przedwczesnego i patologicznego starzenia. Lekarz zajmujący się tą dziedziną medycyny powinien mieć wiedzę z zakresu kardiologii, okulistyki, rehabilitacji czy farmakologii, gdyż organizm starszego człowieka jest bardzo wrażliwy. Jakie zadania przeprowadza lekarz, który leczy osoby starsze?

Zadania lekarza

Lekarz ma szereg ważnych zadań, które wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresu geriatrii https://www.namedycyne.shop.pl/1190-geriatria. Pierwszym zadaniem jest wykonanie wywiadu lekarskiego w ramach diagnostyki stanu zdrowia i potencjalnych chorób. Kolejną kwestią jest zlecanie badań laboratoryjnych i obrazowych jeśli będzie taka konieczność. Najważniejszym zadaniem lekarza geriatry jest leczenie chorób osób starszych i dbanie o ich stan zdrowia, między innymi przepisując odpowiednie leki i zabiegi.