Demokracja

Dla każdego państwa niezwykle ważne jest, aby posiadało ono strukturę organizacyjną, która będzie pomagała w utrzymaniu ładu i porządku. Jest to tzw. ustrój polityczny, czyli rodzaj formy sprawowanej władzy publicznej. We współczesnym świecie największe znaczenie ma demokracja. Jest to taki system rządów, który zakłada, że źródłem władzy jest wola większości obywateli. Władza sprawowana jest ludność, ale za pośrednictwem wybranych przedstawicieli. Najczęściej spotykana jest demokracja parlamentarna. Aby taki reżim mógł istnieć to wymagane jest posiadanie konstytucji – ta sporządzana jest najczęściej w formie pisanej. Przyjmuje się, że ten ustrój polityczny ma swoje źródło w starożytnej Grecji. Jednak wpływ na kształtowanie się tego miał także Starożytny Rzym oraz kultura zachodu (głównie Stany Zjednoczone Ameryki).

Demokracja

Tak naprawdę istnieje wiele wariantów demokracji. Podstawowe różnice skupiają się przede wszystkim na tym, w jaki sposób obywatele wykonują swoje decyzje. Mowa tutaj najczęściej o demokracji pośredniej oraz bezpośredniej. W tej pierwszej władza jest sprawowana przez wybranych przedstawicieli. W tej drugiej – wszystkie działania wychodzą z inicjatywy obywateli i to oni mają istotny wpływ na to wszystko co dzieje się w państwie w danym momencie. Tak naprawdę ten system nie jest jednoznaczny do określenia. Istnieje tak wiele różnych jego form, że przyjmuje się jedynie podstawowe zasady obowiązywania takiego reżimu politycznego. Samo słowo demokracja składa się ze słów demos i krateo – oznacza to rządzę ludu.

Demokracja to władza w rękach ludu /sxc.hu

Demokracja to władza w rękach ludu /sxc.hu

Republika

Istnieje pewna różnica pomiędzy demokracją a republiką. Większość ludzi jednak utożsamia te dwa różne ustroje. Czasami zdarza się wręcz tak, że są one sobie przeciwstawne. Tego drugiego określenia używa się najczęściej w stosunku do państw, gdzie władzę sprawuje wybieralny prezydent, a nie np. monarcha. W wielu kręgach demokracja uznawana jest za najbardziej sprawiedliwy sposób rządzenia państwem. Dzieje się tak dlatego, że władza jest w rękach ludu i to oni mogą decydować o tym co dzieje się z ich ojczyzną. Nie trzeba się obawiać, że któryś z dyktatorów podejmie działania, które będą szkodziły interesom ludzi, którzy zamieszkują dane państwo. W przypadku, gdy coś zacznie dziać się na niekorzyść to można zdecydować się na ponowne wybory. Nie oznacza to jednak, że wybrani przedstawiciele zawsze będą działali sprawiedliwie i na korzyść obywateli. Wystarczy spojrzeć na działania parlamentu i tego, jak często dochodzi tam do afer i skandali.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

WC Captcha × 7 = 63